ME AUTAMME
GRAAFINEN SUUNNITTELU

• nettisivut, nettisivujen luonti sivupohjille tilaajan briefin ja graafisen ohjeistuksen mukaisesti, sekä nettisivujen sisällöntuotanto.

• logosuunnittelu, perustana tilaajan antama brief ja tarvittaessa sisältöpalaveri, joissa kartoitetaan tarkemmin tilaajan toiveita. Valmis logo toimitetaan aina eri käyttötarkoituksiin soveltuvissa muodoissa (paino, printti, web).

• valokuvaus ja kuvakäsittely, henkilö- tai tuotekuvaukset nettisivuille.

STRATEGINEN SUUNNITTELU

• nykytilanteen analysointi

• tavoitteet, kohderyhmät

• keinot ja kanavat

• toimenpidesuunnitelma

• mittarit

MARKKINOINTIVIESTINTÄ

• markkinointikampanjat ja suorapostitukset

• uutiskirjeviestinnän kokonaispalvelut (pohjien luonti, sisällöntuotanto, postituslistat, lähetys ja seuranta)

• tekstisisältöjen muokkaus

• sosiaalisen median strategia

TAPAHTUMAMARKKINOINTI

• tapahtumamarkkinointiin liittyvät projektipäällikkö- ja tapahtumasuunnittelupalvelut.

• messuosallistumiseen liittyvät käytännön järjestelyt ja tarvittavien yhteistyökumppaneiden hankinta ja kilpailutus.

• tapahtumakäsikirjoituksen laadinta (tapahtumadokumentti, jossa laajasti kuvattu tapahtumakokonaisuus ja tapahtumaprojektin läpivienti, budjetti, aikataulut ja markkinointiviestintä).

Jos omat resurssit tai tietotaito ei riitä – ota yhteyttä.
palaa takaisin