MAVITA

Mavita on markkinointiviestinnän ja tapahtumamarkkinoinnin konsultointiin, suunnitteluun ja käytännön toteutukseen erikoistunut palveluyritys. Nyt kauttamme myös graafinen suunnittelu ja toteutus. Miksi ja mihin tarpeeseen?

PALVELUMME

Markkinointiviestintää, graafista suunnittelua ja tapahtumakonsultointia. Suunnittelun lisäksi käytännön konkreettista toimintaa. Lisäkädet, kun omat resurssit eivät riitä. Tutustu palveluihimme.

OTA YHTEYTTÄ

Rakennetaan yhdessä yrityksellesi näkyvämpi tulevaisuus.

Riikka Nikander
MONITOIMINAINEN | YRITTÄJÄ

Monipuolisuus, käytännön kokemus, tehokkuus, organisointikyky, tilanneäly ja loistava huumorintaju. Siinä ovat rakennuspalikat ja tausta – ne ominaisuudet, joilla tituleeraan itseni monitoiminaiseksi. Vuosien kokemus sekä markkinointiviestinnän strategisesta suunnittelusta että toteuttamisesta yhdistettynä sidosryhmäverkostoon tukee monipuolisen markkinointiviestinnän ja tapahtumamarkkinoinnin toteuttamista.

MIKSI MAVITA?

Vuosien varrella olen huomannut, ettei yrityksissä oikeasti tiedetä, miksi markkinointiviestintää tehdään ja mitä se oikeastaan on. Monelle markkinointiviestintäsuunnitelma on lista tapahtumista, joihin vuoden aikana mennään. Mitä pienenpi yritys, sitä enemmän kuitenkin tukea ja ohjausta tarvitaan. Käytännössä markkinointiviestintää hoitaa usein joku vasemmalla kädellä, muun tekemisen ohessa, ymmärtämättä kuitenkaan mitä tekee ja ennen kaikkea miksi tekee.

MITEN VOIN AUTTAA?

Haluan tukea ja rakentaa yrityksesi markkinointiviestintää ja tarjota suunnittelun lisäksi konkreettista apua ja lisäkädet käytännön toteuttamiseen. Ota yhteyttä – rakennetaan yhdessä yrityksesi näkyvämpi tulevaisuus.

MAVITA

Riikka Nikander | monitoiminainen | yrittäjä
puh. 044 – 977 5257 | riikka.nikander@mavita.fi

door
Mitä graafinen suunnittelu on?

Klikkaa ja lue lisää...


GRAAFINEN SUUNNITTELU

Graafinen suunnittelu antaa yrityksesi viestille visuaalisen ilmeen.

Ammattilaisen kanssa yhteistyössä toteutettu ilme parantaa yrityksesi mielikuvaa ja tukee markkinointiviestintää.

Aiheesta lisää:
graafinen suunnittelu.

door
Mitä markkinointi-viestintä on?

Klikkaa ja lue lisää...


MARKKINOINTIVIESTINTÄ

Markkinointiviestinnän eri keinoilla vaikutetaan mielikuviin, luodaan kysyntää ja aikaansaadaan myyntiä.

Onnistunut markkinointiviestintä vaatii markkinoinnin, viestinnän ja myynnin saumatonta yhteistyötä ja pitkän tähtäimen suunnittelua.

Aiheesta lisää:
markkinointiviestinnässä tärkeää on sisältö, oikea kanava, vaikuttavuus ja hyöty.

door
Mitä tapahtuma-markkinointi on?

Klikkaa ja lue lisää...


TAPAHTUMAMARKKINOINTI

Markkinointikeino, jossa yhdistyy elämyksellisyys, vuorovaikutus ja ennalta suunnitellun toimenpiteen markkinointi.

Onnistunut tapahtuma houkuttaa paikalle laajan yleisön ja jättää kävijälle vahvan muistijäljen yrityksestäsi ja palveluistasi.

Aiheesta lisää:
tapahtumalle tarvitaan tavoite, idea, teema ja oikeat keinot ennalta asetetun tavoitteen saavuttamiseen.

door
Mitä käytännössä teemme?

Klikkaa ja lue lisää...


KÄYTÄNNÖSSÄ

Strategisen suunnittelun lisäksi konkreettista apua ja lisäkädet käytännön toteuttamiseen.

Tuotteistetut palvelukokonaisuudet graafiseen suunnitteluun, markkinointiviestinnän strategiseen suunnitteluun ja käytännön toimenpiteisiin. Tarvitsetko tapahtumaprojektiisi projektipäällikköä tai kenties tapahtumakäsikirjaa?

Aiheesta lisää:
me autamme kun omat kädet eivät riitä.

OTA YHTEYTTÄ

Rakennetaan yhdessä yrityksellesi näkyvämpi tulevaisuus.

Mavita Consulting
Mikonkorvenkatu 4-6 A
04430 JÄRVENPÄÄ

y-tunnus: 2704011-7


riikka.nikander@mavita.fi


+358 44 977 5257